OŚRODEK AUTYZMU I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJU

ADHD w ujęciu biomedycznym

ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia koncentracji uwagi oraz ADD - zaburzenia koncentracji uwagi bez nadruchliwości mogą doprowadzić do przerwania procesu edukacji i socjalizacji dziecka oraz mieć negatywne efekty w dalszym ich życiu. Można temu jednak zapobiec poprzez wczesne postawienie prawidłowej diagnozy i właściwe leczenie dziecka.

W ostatnich czasach znacznie wzrasta tendencja do przypisywania dzieciom z ADHD i ADD leków lekko stymulujących, takich jak np. Ritalin (metylofenidat). Leki są niezwykle istotne i mogą pomóc w ekstremalnych przypadkach, jednak ostatnio coraz częstsze są doniesienia o przypisywaniu nadmiernej ilości tych leków. Mogą czasami przynieść szybką, tymczasową poprawę w ADHD i ADD, warto jednak pamiętać, że środki farmakologiczne leczą tu tylko objawy, nie przyczyny zaburzeń.
Gdy przerwie się podawanie leku, objawy mogą szybko wrócić i branie leków okaże się konieczne przez bardzo długi czas, często do końca życia.

Odpowiednie badania mogą pomóc w odnalezieniu przyczyn i czynników dodatkowo nasilających objawy nadaktywności u dzieci. Stanowią również podstawę do zastosowania naturalnego, wolnego od środków farmakologicznych leczenia.
Alfa Aridani  Al.Armii Krajowej 10b/3; 50-541 Wrocław

E-mail 
info@alfa-aridani.com                                          
Informacja telefoniczna  71 786 40 53; kom. 571 473 845 (poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 14.30 - 18.00)

Polityka prywatności
© alfa-aridani.com