OŚRODEK AUTYZMU I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJU


Autyzm w ujęciu biomedycznym

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju, diagnozowanym zwykle we wczesnym dzieciństwie. Jest często określany jako zaburzenie spektralne, co oznacza, że objawy mogą być bardzo różnorodne.
Objawy te, to najczęściej izolacja społeczna, brak intencji komunikacyjnej, zaburzenia rozwoju mowy zaburzenia nastroju, stereotypowe zachowania, może wystąpić także agresja i autoagresja. Zaburzenia występują w różnym nasileniu i w różnej kombinacji.
Autyzm jest zaburzeniem znacznie częstszym niż pierwotnie uważano. W jednym z opublikowanych pod koniec lat dziewięćdziesiątych artykułów w amerykańskim czasopiśmie dla lekarzy pediatrów stwierdzono, iż zaburzenie to „staje się w ostatnich czasach wręcz epidemią”. Dawniej uważano je za „rzadką chorobę”, która dosięgała zaledwie 4 na 10 000 dzieci, w ostatnich czasach częstotliwość tego zaburzenia wzrosła co najmniej stukrotnie. Przynajmniej jedno na 100 dzieci jest diagnozowane jako autystyczne*.
Choć dokładna przyczyna autyzmu nie jest znana, wiele z funkcjonujących teorii wiąże jego etiologię z wczesnymi uszkodzeniami neuropoznawczymi w mózgu. W patogenezie autyzmu mogą odgrywać rolę wzajemne oddziaływania takich czynników jak: dysfunkcje układu immunologicznego, nadmierne obciążenie wirusami, ekspozycja na substancje toksyczne, nieprawidłowości w układzie żołądkowo-jelitowym, czynniki dietetyczne, środowiskowe i uwarunkowania genetyczne.
Obecnie poznanych jest wiele mechanizmów biochemicznych mogących mieć wpływ na wystąpienie i zaostrzenie objawów choroby. Specjalistyczne badania laboratoryjne pomagają w zdiagnozowaniu różnego rodzaju zaburzeń związanych z autyzmem i są narzędziem w pracy lekarza potrzebnym dla stworzenia efektywnej i indywidualnej terapii.


* - Accardo P. Zebras in living room: The changing faces of autism [Editorial]. J Pediatr 1999; 135(5) : 533-535.

  • Autyzm a układ trawienny – dzieci autystyczne często cierpią z powodu przewlekłych zaburzeń trawienia, które również wpływają na ich nastrój i zachowanie. Dodatkowo słaby stopień wchłaniania składników odżywczych (witaminy, minerały, aminokwasy) prowadzi do ich niedoboru, co skutkuje zmianami w metaboliźmie organizmu dziecka pogłębiając zaburzenia.
  • Autyzm a przepuszczalność jelita – wiele dzieci autystycznych cierpi na nadmierną przepuszczalność jelita, która zwiększa ekspozycję organizmu na toksyny i „uwrażliwia” układ immunologiczny na antygeny środowiskowe, powodując między innymi alergie, nietolerancje pokarmowe, zasiedlanie patogennych bakterii.
  • Autyzm i zaburzenie poziomu pierwiastków w organizmie - ekspozycja na toksyny w postaci metali ciężkich, szczególnie w połączeniu z występującymi niedoborami składników odżywczych jest zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju neurologicznego u dzieci.
  • Autyzm a niezbędne kwasy tłuszczowe – stwierdzono, iż u pacjentów cierpiących na autyzm i inne pokrewne zaburzenia neuropsychiatryczne, występuje znaczne zaburzenie poziomu kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych czerwonych ciałek krwi.
  • Autyzm a detoksyfikacja – niezdolność do prawidłowej detoksykacji szkodliwych związków chemicznych występujących w środowisku odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju i nasileniu objawów autyzmu.
  • Autyzm a poziom aminokwasów w organizmie - z aminokwasów wytwarzane są neuroprzekaźniki w mózgu, regulujące poziom nastroju i zachowanie.
  • [Autyzm a Candida Albicans (arabinitol) - notatka w przygotowaniu]
  • [Autyzm a dieta (czynniki wpływające na dietę - alergie – IgG, peptydy) - notatka w przygotowaniu]

Specjalistyczne badania laboratoryjne http://www.genom.com.pl/
Alfa Aridani  Al.Armii Krajowej 10b/3; 50-541 Wrocław

E-mail 
info@alfa-aridani.com                                          
Informacja telefoniczna  71 786 40 53; kom. 571 473 845 (poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 14.30 - 18.00)

Polityka prywatności
© alfa-aridani.com