OŚRODEK AUTYZMU I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJU

POLITYKA PRYWATNOŚCI


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Genom Sp. z o.o. Sp. K. NIP 8992764241 Al. Armii krajowej 10B/3, 50-541 Wrocław.

Dane osobowe zbierane są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (ang.GPRD). Przygotowaliśmy dla Ciebie informacje o tym jak pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące danych osobowych, możesz napisać do nas na adres info@alfaaridani.com


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeżeli zamierzasz złożyć zamówienie i skorzystać z naszych usług, poprosimy Ciebie o podanie niezbędnych do zrealizowania zamówienia danych osobowych. Twoje dane pozyskujemy poprzez dobrowolne podanie ich przez Ciebie w odpowiednim formularzu. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu związanym bezpośrednio z wykonaniem usługi.

Cel przetwarzania danych

Realizacja usługi: terapia autyzmu.

Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda wyrażona w formularzu zamówienia lub zgłoszenia.

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do obsługi zgłoszenia.

Skutek niepodania danych

Niemożność obsługi zgłoszenia.

Możliwość cofnięcia zgody

W każdej chwili masz możliwość cofnięcia udzielonej zgody.

Do momentu cofnięcia udzielonej zgody przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną.


BEZPIECZEŃSTWO

Podczas przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne, zgodne z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa.


TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do:

  • informacji na temat zgromadzonych Twoich danych osobowych,

  • wglądu i dostępu, zmiany i usunięcia Twoich danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


ZEWNĘTRZNI ODBIORCY DANYCH

W zgodności z przepisami prawa, współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, którym mogą być przekazywane Twoje dane, w zależności od rodzaju zlecenia, wyłącznie w celu jego realizacji, jak również uprawnionym instytucjom i organom publicznym w razie uzasadnionego żądania.

Alfa Aridani  Al.Armii Krajowej 10b/3; 50-541 Wrocław

E-mail 
info@alfa-aridani.com                                          
Informacja telefoniczna  71 786 40 53; kom. 571 473 845 (poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 14.30 - 18.00)

Polityka prywatności
© alfa-aridani.com