OŚRODEK AUTYZMU I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJU

Zespół diagnostyczny

Renata Gołębiowska - pedagog, neurologopeda, wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W Alfa Aridani - Ośrodku Autyzmu i Innych Zaburzeń Rozwoju we Wrocławiu, jest członkiem zespołu diagnostycznego. Dokonuje oceny funkcjonowania dzieci, konstruuje programy terapeutyczne indywidualnie do potrzeb dziecka i jego rodziny. Udziela porad dla rodziców, nauczycieli i osób zainteresowanych pomocą dzieciom i młodzieży.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Zajmuje się prowadzeniem diagnozy nozologicznej, funkcjonalnej i logopedycznej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Pracuje w Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii Celestyn w Mikoszowie od 1996 r. do chwili obecnej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach. W ramach cyklu szkoleń dla profesjonalistów AUTYZM - Akademia dla NGO’s prowadzonych w ramach projektu EFS przez Fundację Synapsis doskonaliła warsztat m.in. w zakresie diagnozy, specyfiki pracy z osobami z autyzmem, treningów umiejętności społecznych, komunikacji oraz trudnych zachowań.
Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka oraz kompleksowość oddziaływań. W pracy terapeutycznej potrzeby rozwojowe dziecka decydują o wyborze metody i zastosowanych technikach. Priorytetem jest pomoc rodzicom dzieci z autyzmem we wzmocnieniu się w kompetencjach rodzicielskich oraz zdobyciu umiejętności naturalnej zabawy i wykorzystania codziennych sytuacji do rozwoju prawidłowych relacji społecznych oraz intensywnej komunikacji z dzieckiem.
Od 2003 roku prowadzi szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem oraz wykłady dla słuchaczy Podyplomowego Studium Wczesnej Interwencji z zakresu wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i studentów logopedii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
Sabina Wrona - psycholog – specjalność kliniczno-wychowawcza, psychoterapeuta

W Alfa Aridani - Ośrodku Autyzmu i Innych Zaburzeń Rozwoju we Wrocławiu, jest członkiem zespołu diagnostycznego. Ustala diagnozę w zespole z neurologopedą oraz psychiatrą dziecięcym.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Po ukończeniu magisterskich studiów uniwersyteckich (kierunek psychologia, specjalizacja kliniczno-wychowawcza) ukończyła: trzyletni kurs w ośrodku edukacji psychologicznej we Wrocławiu przygotowujący do niesienia profesjonalnej pomocy psychologicznej; studia podyplomowe w zakresie psychologiczno-pedagogicznych kompetencji nauczycielskich oraz czteroletni kurs przygotowujący do pracy psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i w konferencjach z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu, m.in. organizowanych przez Fundację Synapsis w Warszawie.
Po rocznym stażu w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (praca z dziećmi ze spektrum autyzmu) podjęła pracę na stanowisku psychologa i psychoterapeuty w poradni psychologicznej w Specjalistycznym Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu (terapia dzieci, psychoterapia indywidualna osób dorosłych). Otworzyła prywatną praktykę psychologiczną w ramach firmy SELF.
Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera. wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych i studentów logopedii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.
Alfa Aridani  Al.Armii Krajowej 10b/3; 50-541 Wrocław

E-mail 
info@alfa-aridani.com                                          
Informacja telefoniczna  71 786 40 53; kom. 571 473 845 (poniedziałek, środa, czwartek, w godz. 14.30 - 18.00)

Polityka prywatności
© alfa-aridani.com